LAGA Noreg AS

LAGA skal levere konstruktive, kreative og kvalifiserte konsulenttjenester innen bygningsproduksjon og byggadministrasjon. Laga skal være en utøvende aktør innen kunst, håndverk og design.

Hei!

LAGA Noreg ble etablert i 2018 på Setermoen i Bardu Kommune i Troms og Finnmark Fylkeskommune. Vi leverer arkitekttjenester, byggteknisk prosjektering, bygningsfysikk, byggtekniske tilstandsanalyser, betongscanning og armeringskartlegging, geoteknisk prosjektering, oppmålingsteknisk prosjektering og prosjektering av landskapsarkitektur.

I tillegg lager vi møbler på bestilling. Her produserer vi egne detaljtegninger sammen med kunden, og lager møblene med håndverktøy, spesialtilpasset arkitektur, miljø og funksjonskrav.

Vi jobber kontinuerlig med vårt kunstneriske uttrykk. Dette kan være en del av prosessen i et byggeprosjekt, eller det kan være et rent form eller billedprosjekt som resulterer i en form for utstilling.

Portrett

DAGLIG LEDER

June Mong

Ingeniør Konstruksjons & Materialteknologi

Arkitekt

Møbelsnekker

Utøvende kunstner

Samarbeid

LAGA har flere gode samarbeidspartnere, noen av disse er:

Nor Ingeniør AS - Håvard Mikalsen / Rådgivende Ingeniør

Vardafell - Endre Myrvang / Teknisk Tegner

Badeconsult  AS - David Koht-Norbye / Teknisk Rådgiver Badeanlegg

Pan Prosjekt AS - John Harry Gundersen / Prosjektleder og byggeleder

Indira AS - Stein Magnar Hanssen, sivilingeniør

Cowi AS - Therese Berge, branningeniør

Kontakt

Prestbakkveien 732
9360 Bardu
Phone: 940 54 914
Email: june@laganoreg.no
Instagram: @laganoreg

© 2021 LAGA Noreg AS

NO 921 415 354 MVA