Bardu Svømmehall - Totalrenovering

Kunde:

Bardu kommune

Status:

Avsluttet

Tjeneste:

ARK, RIB, Prosjektleder, Byggherreombud

Tiltaksklasse:

Konstruksjonsteknikk tiltaksklasse 2 Bygningsfysikk tiltaksklasse 3

Bardu Kommune ønsket et forprosjekt med en byggteknisk tilstandsanalyse nivå 3 og forslag til hvordan man kunne redde svømmehallen. Forslaget måtte utarbeides med tegninger og forprosjektrapport som viste busjett for renoveringsarbeidene.

Bardu Kommune vedtok å gjennomføre arbeidene beskrevet i forprosjektet, og LAGA ble videre engasjert til å lage anbudsgrunnlag og gjennomføre anbudskonkurransen og kontrahering av kontrakt.  Prosjektarbeidet ble utlyst som totalentreprise.

Viking Entreprenør AS vant konkurransen, med prislappen 36 800 000 kr eks mva, forespeilet en byggetid på 1 år.

I utførelsesfasen engasjerte Bardu Kommune LAGA til å være prosjektleder og byggherreombud. LAGA har utarbeidet fargeplan innvendig med tanke på flisevalg, samt fargeplan utvendig med tanke på pusset fasade. I detaljprosjektet har LAGA bidratt med prosjektering av murkonstruksjon, og forslag til hvordan man kan ivareta konstruksjonssikkerheten ved ombygging og endring av yttervegger fra tre/tegl til Ytong Energy+ sandwich porebetongblokker.

LAGA Noreg leverte følgende:

 • Byggteknisk tilstandsanalyse nivå 3, betong-, mur-, stål- og tre-konstruksjon.
 • Miljøsaneringsbeskrivelse og avfallsplan.
 • Forprosjektrapport med kostnadsanalyse.
 • Belysning av tekniske og økonomiske fordeler og ulemper ift «stålbasseng vs flisbasseng».
 • Utarbeiding av anbudsdokumentasjon og teknisk beskrivelse (NS3420)
 • Utarbeiding av plantegninger og detaljer for etterisolering og ombygging av yttervegger og tak.
 • Nye fasadetegninger – fasadeendring.
 • Gjennomføring av anbudskonkurranse og kontraktskontrahering.
 • Prosjektleder i utførelsesfasen
 • Oppfølging av fremdrift, økonomi og endringsarbeider.
 • Oppfølging av SHA
 • Oppfølging og kontroll av rivearbeider
 • Oppfølging og kontroll av utførelse.
 • Gjennomføring av byggherremøter
 • Utarbeidelse av fargevalg og materialvalg innvendig svømmehall.
 • Utarbeidelse av fargevalg og materialvalg utvendig svømmehall (fasade).

Bardu svømmehall hadde et omfattende renoveringsbehov. Svømmehallen ble bygget i 1977, og de aller fleste materialene hadde stått sin levetid. I tillegg hadde stormen Ylva i 2017 revet løs flere vinduer i vindusfasaden. Disse var provisorisk festet.

Det var generelt vannlekkasjer i støpeskjøter og overganger mellom konstruksjonsdeler i svømmehallen. Spesielt vannrennene var angrepet av rust og utsprengt betong. Ellers var betongen fin i selve bassengkonstruksjonen og dekke.

Taket var isolert med 10 cm isolasjon. Yttervegger var isolert med 15 cm isolasjon i bindingsverkvegger mellom stålsøylene. Kjellervegger var isolert med 5 cm isolasjon. Innfesting av vindusfasade hadde rustet bort, og flere vinduer var knust.

Taket var konstruert som en stor flyvinge, ved en svak konstruksjon ift isoalsjon og varmetap mellom vindusfasade og takutstikk.

Hovedbærekonstruksjon var bygget inn i himling og yttervegger, og dermed uten mulighet for tilsyn og fare for kondens/rust.

For å sørge for at Bardu Svømmehall skal stå i 50 nye år, og tilfredsstille dagen krav gitt i plan og bygningsloven, ble hele svømmehallen ribbet ned til konstruktiv betong og stål. I underkant av basseng ble alle betongskader reparert. Noen steder var armeringen helt borte, her ble den erstattet med ny armering.

Deretter ble svømmehallen bygget opp på nytt med nye yttervegger, nytt tak, ny påstøp/avretting i basseng og på dekker, ny membran og tetting og nye fliser. Ny himling og ny belysning. Nytt elektrisk anlegg i svømmehallen og omlegging av ventilasjonskanalene. Deler av kjeller fikk nytt ventilasjonsanlegg.

Ytterveggene ble flyttet ut i konstrukjonen, slik at all bærekonstruksjon var inni svømmehallen. Fast himling ble byttet ut med nedhengde lydbafler og synlig ståltak. Taket ble isolert ihht til TEK17 krav, med nytt vakumtak fra Protan. Svømmebasseng og dekker fikk ny avretting, ny membran, ombygging av vannrenner og avløp, og nye fliser. 

Gjennom hele prosjektet er det brukt kvalitetsprodukter:

Reparasjonsmørtel, avretting, membransystem og murpuss-system er levert av Mapei.

Fliser, fliselim og fugemasse er levert av Argrob Buchtal.

Yttervegger er levert av Ytong, hvorpå høykvalitets sandwich poreblokker av typen Energy ++ er benyttet i ytterveggene, med system for bærekonstruksjon i ytterveggene med O-blokker og U-blokker for søyler og dragere.

Vinduer er levert av Nordan, og spesialprodusert for prosjektet.

Alle leverandørene har bidratt i detaljprosjekteringen, slik at løsningene har blitt spesialtilpasset Bardu Svømmehall og det arktiske klimaet.

hall_fasade_skisse
Picture4
Picture3
Picture1
IMG_5869-1
IMG_8187
Picture20
Picture2
Picture5
DSCF0176-1
Picture11
Picture6
rb_00047
IMG_8189
DSCF0184-1
Picture10
Picture7
Picture15
Picture9
Picture16
Picture13
Picture27
Picture21
Picture12
IMG_8659
Picture19
Picture17
Picture41
Picture8
Picture22
IMG_8059
Picture18
Picture14
Picture23
IMG_8658
Picture25
Picture28
Picture24
Picture26
Picture30
Picture40
Picture43
Picture31
IMG_9872-1
IMG_9863-1
Picture29
IMG_9853-1
Picture36
Picture42
Picture39
Picture38
Picture34
Picture37
IMG_9894-1
Picture33
Picture32
Picture35

Kontakt

Prestbakkveien 732
9360 Bardu
Phone: 940 54 914
Email: june@laganoreg.no
Instagram: @laganoreg

© 2021 LAGA Noreg AS

NO 921 415 354 MVA